Aspire 16 Black vs Texas RevolutionVBC 16Nat 1-17-16

White Tanks vs. Arizona Storm 16 Thunder 1-17-16

AZ REV 17 Premier vs. ASPIRE 17 ROX 1-18-16

Club One AZ 18Platinum vs Athena 18-1 Gold 1-18-16 9am Match 4

Club One AZ 18Platinum vs Athena 18-1 Gold 1-18-16 9am Match 4

Club One AZ 18Platinum vs ASPIRE 18 ROX 1-18-16 10am Match 6

Club One AZ 18Platinum vs ASPIRE 18 ROX 1-18-16 10am Match 6

AZ Sky 14 Gold vs. Club One AZ 15Platinum 1-18-16 11am Court 5

AZ Sky 14 Gold vs. Club One AZ 15Platinum 1-18-16 11am Court 5

BBCLV 17 Black vs. Club Idaho 18Premier 1-18-16 12pm

Aspire 16 ROX vs Club One AZ 16Platinum Match 9 1-18-16

Aspire 16 ROX vs Club One AZ 16Platinum Match 9 1-18-16

ARVC 17U Na'Hoku vs. BBCLV 17 Black 1-18-16 Match 3 Ct. 8

ARVC 17U Na'Hoku vs. BBCLV 17 Black 1-18-16 Match 3 Ct. 8

EVJ 16 vs. ASPIRE 16 Rox 1-18-16 Match 11

ARVC 17U Na'Hoku vs. BBCLV 17 Black 1-18-16 Match 3 1pm

ARVC 17U Na'Hoku vs. BBCLV 17 Black 1-18-16 Match 3 1pm

ARVC 17U Na'Hoku vs AZ Epic 17 Jamey 1-18-16 Match 6 - 2pm

ARVC 17U Na'Hoku vs AZ Epic 17 Jamey 1-18-16 Match 6 - 2pm

Az Heat 18 Navy vs. The Warriors 18' 1-18-16 Ct. 4

Az Heat 18 Navy vs. The Warriors 18' 1-18-16 Ct. 4

Club One AZ 18Platinum vs. ASPIRE 17 ROX 1-18-16 Match 13- Ct. 1

AZ Sky 15N1 vs. Club One AZ 16Gold - 1-18-16 Match 13

Arizona Storm 18 Thunder vs. Aspire

Arizona Storm 18 Thunder vs. Aspire

temp

temp

AZ Storm 18 Thunder vs Club One AZ 18 Platinum 1-18-16